.

Akademik Personel

Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Bilgün ÇETİN
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Periodontoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR
Pedodonti Anabilim Dalı
Ortodonti Anabilim Dalı
Endodonti Anabilim Dalı