.

Akademik Personel

Klinik Diş Hekimliği Bilimleri
Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı
Prof. Dr. Ali Alp SAĞLAM
Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Bilgün ÇETİN
Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ASLAN
Periodontoloji Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KARACA
Pedodonti Anabilim Dalı
Ortodonti Anabilim Dalı
Prof. Dr. Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM
Dr. Öğr. Üyesi Filiz AYDOĞAN AKGÜN
Endodonti Anabilim Dalı
Temel Diş Hekimliği Bilimleri
Anatomi Anabilim Dalı
Mikrobiyoloji Anabilim Dalı
Patoloji Anabilim Dalı