.

Misyon-Vizyon

Misyonumuz


Fakültemiz Atatürk ilke ve inkılaplarının ışığında, akılcı, sorgulayan, hoşgörülü, yenilikçi ve yaratıcı, topluma karşı sevgi ve sorumluluk duygularına sahip, tanı ve tedavi hizmetlerinde hasta memnuniyetini kendine hedef edinmiş, üstün nitelikli diş hekimleri yetiştirmeyi görev edinmiştir.
Vizyonumuz


Hedefimiz ekip çalışmasını benimseyen, kaliteli ve bilimsel araştırmalara önem veren, eğitim ve öğretim kalitesinden asla ödün vermeyen, etik değerlere bağlı, öğrencilerimizin, çalışanlarımızın ve hastalarımızın haklarına saygılı, gelişimi rekabetçi bir anlayış ile sürdürerek ulusal ve uluslararası diş hekimliği camiasında örnek oluşturacak şekilde akademik ve idari paydaşları ile etkili bir iletişim ve işbirliği sağlayarak lider bir fakülte olmaktır.

hakkımızda

  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon