.

Tarihçe

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin Tarihçesi1965 yılında "Burdur Kız Öğretmen Okulu" adıyla eğitim öğretime başlayan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 20 Temmuz 1982 tarih ve 41 sayılı kanun hükmünde kararname ile kurulan Akdeniz Üniversitesi’nin Rektörlüğü’ne bağlanan Burdur Eğitim Fakültesi ve Burdur Meslek Yüksek Okulu ile oluşumuna devam etmiş ve daha sonra 1992 yılında 3837 sayılı yasa ile kurulan Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Süleyman Demirel Üniversitesi'ne bağlı olunan süreçte iki birime ilave olarak 2009 da Tefenni Meslek Yüksek Okulu, Burdur Sağlık Yüksek Okulu, Bucak Hikmet Tolunay Meslek Yüksek Okulu, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu, Ağlasun Meslek Yüksek Okulu, Gölhisar Meslek Yüksek Okulu kurulmuştur. 01.03.2006 tarih ve 5467 sayılı kanunla Akdeniz Üniversitesi'ne bağlı olan Veteriner Fakültesi ve yeni kurulan Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü de bu oluşuma katılmıştır. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bucak Zeliha Tolunay Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu ile Diş Hekimliği Fakültesi, oluşuma en son katılan birimlerdir.

50 yılı aşkın geçmişi ile eğitimden sağlığa, tarımdan hayvancılığa, mühendislikten temel bilimlere kadar uzanan geniş bir yelpazede yüksek teknoloji altyapısı ve nitelikli akademik-idari kadrosuyla sağladığı eğitim ve araştırma faaliyetlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel zenginlikleri ile de öğrencilerine mutlu bir yaşam alanı sunmaktadır. Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi; öğrencileri bilgi ve beceri düzeyleri yüksek, girişimcilik ve proje üretme kültürüne sahip bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlayan ders programlarıyla, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif amaçlarla kurulmuş öğrenci topluluklarıyla öğrenci merkezli bir üniversitedir. Akif’in ismini taşıyan ve hayat felsefesini vizyonu haline getirmiş olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, ilin yerel dinamikleriyle birlikte ulusal ve uluslararası etkinlik ve sempozyumlarla İstiklal Şairi Akif’in adını yaşatarak, milli mücadele yıllarında ilk adımlarını attığı, eserlerinin tohumlarını serptiği Burdur’da, Asım’ın neslini yaşatma adına güçlü bir şekilde yoluna devam etmektedir.

Diş Hekimliği Fakültesi’nin Tarihçesi ve Fiziksel ÖzellikleriBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, 03.07.2017 tarih ve 2017/10549 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kurulmuştur. Rektörümüz Prof. Dr. Adem KORKMAZ, 17.000 m2’lik kapalı alana sahip Diş Hekimliği Fakültesi Binası’nın inşaatını hemen başlatmış, alınacak olan öğretim üyeleri için de, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nin İstiklal Yerleşkesi Kampüsü’nde yer alan İlahiyat Fakültesi Binası içinde bir kat tahsis etmiştir. 04.03.2020 tarihinde Kurucu Dekan Prof. Dr. Ali Alp SAĞLAM atanmıştır. Halen Burdur Merkez’de yer alan daimi Fakülte binamızın inşaatı devam etmektedir. Kaba inşaatı biten binamızın, planlamalara göre bu sene sonunda inşaat işlerinin bitirilmesi hedeflenmektedir.

Bu geçiş döneminde, Fakültemizde öğretim üye sayısının fazlalaşması ve öğrenci kabulü için gerekli olan derslik, kütüphane ve Fantom-Preklinik Laboratuvarları nedeniyle, inşaatı devam etmekte olan daimi binamızın hemen yanında, kapalı kullanım alanı 2.000 m2’ye yakın 2 katlı bir binanın restorasyon işlemlerine başlanmıştır. 1-1.5 ay gibi kısa bir sürede bitirilmesi planlanan bu geçici binamızın alt katında 300 m2’ye yakın öğrenci Fantom ve Preklinik Laboratuvarları (Şekil 3), 2 adet yeterli büyüklükte derslik, 1 adet geniş kütüphane yer almaktadır (Şekil 1). Üst katta ise öğretim üyesi odaları, idari personel odaları ile Fakülte Yönetim odaları bulunmaktadır (Şekil 2). Geçici binamızda ayrıca arşiv, depolar, lavabolar ve kompresör odası gibi ek bölümler de mevcuttur.2021-2022 Eğitim-Öğretim yılında geçici binada eğitim-öğretim faaliyetlerine başlayacak olan Fakültemiz, halen inşaatı Burdur Merkez’de devam etmekte olan ve en geç 2022 yılında tamamen bitirilmesi planlanan daimi binaya taşındıktan sonra, yaklaşık 17.500 m2 kapalı alana sahip daimi binada, en son teknolojik makine ve teçhizatla donatılmış bir şekilde ve yeterli sayıda ve donanımda öğretim üyeleriyle seçkin bir Fakülte olmak için emin adımlarla yoluna devam edecektir.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi; Klinik Bilimler ve Temel Bilimler olmak üzere 2 Bölüm, ve Klinik Bilimler Bölümü’ne ait 8 Anabilim Dalı’ndan oluşmaktadır. Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı’nda 1 Profesör, Ortodonti Anabilim Dalı’nda 1 Profesör ve 1 Dr. Öğretim Üyesi, Periodontoloji Anabilim Dalı’nda 2 Dr. Öğretim Üyesi, Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda 2 Dr. Öğretim Üyesi, Endodonti Anabilim Dalı’nda 1 Dr. Öğretim Üyesi, Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda 1 Dr. Öğretim Üyesi, Çocuk Diş Hekimliği (Pedodonti) Anabilim Dalı’nda 1 Dr. Öğretim Üyesi, Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı’nda 1 Dr. Öğretim Üyesi görev yapmaktadır. Temel Bilimler Bölümü’müzde ise 1 Profesör ve 4 Dr. Öğretim Üyesi kadrolu olarak çalışmaktadır. Temel Bilimler Bölümümüzde gerekli olan Anatomi, Mikrobiyoloji ve Patoloji alanında öğretim üyelerimiz mevcuttur. Sonuç olarak Fakültemizde kadrolu olarak Klinik Bilimler Bölümü’nde 11, Temel Bilimler Bölümü’nde 5 öğretim üyesi olmak üzere toplam 16 öğretim üyesi bulunmaktadır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi olarak ilk hedefimiz, son teknolojik ekipmanlarla donatılacak Fakültemizde çok iyi eğitim almış, başarılı, özgüveni yüksek, ülkesine ve milletine hizmet arzusu taşıyan diş hekimleri yetiştirmektir. Bu amacımıza ulaşabilmemiz için, Fakülte binamızın makine-teçhizat açısından çok iyi bir şekilde donatılması şarttır. Amacımız, öğrencilerimizin iyi bir eğitim alabilmeleri için teorik ve pratik derslerinin son teknolojik cihazlar desteğiyle yapmalarını sağlamak, birebir yüzyüze eğitim sistemiyle diş hekimliği alanında son yenilikleri öğretmektir.Diş Hekimliği Fakültemizin, gerek klinikleriyle, gerek laboratuvarlarıyle, gerekse bilimsel çalışmaların kolayca yapılabileceği araştırma laboratuvarı ile, sadece bölgemizde değil, ülkemizde de adres gösterilebilecek dünya standartlarında bir konuma ulaşması planlanmaktadır.

Öğrencilerimiz teorik derslerinde, yapılacak olan uygulamalar kapalı devre görüntüleme sistemiyle dersliklere aktarılabilecek şekilde dizayn edilmiş düzenekle teorik ve pratik bilgileri harman edebilecekler, Preklinik ve Fantom Simulasyon Laboratuvarlarında, sanki canlı hastaya tedavi yapıyormuş gibi kliniklerdeki hasta bakımı için gerekli bilgi ve tecrübeye ulaşabileceklerdir. Dersi verecek öğretim üyelerimiz, sabit bir kürsüden dersi görsellerle anlatmak yerine, öğrencilerimizin de aktif olarak derse iştirak edebilmeleri için, sınıf içinde dolaşabilecek ve kablosuz telsiz yaka mikrofonu yardımıyle çeşitli görsellerden ve/veya klinik uygulama sırasında canlı olarak hasta üzerinden vakayı anlatabilecek, gerektiğinde olguyu öğrencilerimizle tartışabileceklerdir.

Fakültemizde protez laboratuvarlarından başka Anatomi, Histoloji, Patoloji ve Biyokimya laboratuvarları da olacaktır. Anatomi laboratuvarında özellikle diş, çene ve yüz sistemini ilgilendiren anatomi maketleri mevcut olacak, öğrencilerimiz iki boyutlu anatomi atlaslarından dersi öğrendikten sonra, maketlerle üç boyutlu olarak öğrendiklerini pekiştirebileceklerdir.

Sonuç olarak, gerek hastalarımız, gerek öğrencilerimiz ve gerekse öğretim elemanlarımız açısından Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, sadece bölgemizde değil, ülkemizde de, milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un adına yakışacak şekilde parlayan bir yıldız olarak hakettiği yeri alacaktır.

hakkımızda

  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon