.

Temel Diş Hekimliği Bilimleri Bölümü Akademik Teşvik Başvuru ve İnceleme Komisyonu

Unvan

Ad-Soyad

Görev

E- posta

Prof. Dr.

Jale ÖNER

Başkan

jaleoner@mehmetakif.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Emine Hilal ŞENER

Üye

hilalsener@mehmetakif.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Betül İŞİNER KAYA

Üye

betulisiner@mehmetakif.edu.tr

Footer Menü

  • Üniversite Adayları
  • Kablosuz İnternet
  • Dekanımızın Mesajı