.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Dekan V.
ademkorkmaz@mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
Dekan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR
Dekan Yardımcısı
bbakir@mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 26 04
Fakülte Sekreteri
Şeref YILDIZELİ
Fakülte Sekreteri
syildizeli@mehmetakif.edu.tr@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 29 44

hakkımızda