.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Ali Alp SAĞLAM
Dekan
alialpsaglam@mehmetakif.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Şeref YILDIZELİ
Fakülte Sekreteri
syildizeli@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 29 44
Fakülte Yönetim Kurulu
Doç. Dr. Pınar GÜLLE
Prof. Dr. Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR
Prof. Dr. Ali Alp SAĞLAM
Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Prof. Dr. Zafer ÖZYILDIZ
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Ali Alp SAĞLAM
Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Prof. Dr. Zafer ÖZYILDIZ
Doç. Dr. Pınar GÜLLE
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR
Prof. Dr. Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM

hakkımızda

  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon