.

Yönetim

Dekan
Prof. Dr. Ali Alp SAĞLAM
Dekan
alialpsaglam@mehmetakif.edu.tr
Dekan Yardımcıları
Dr. Öğr. Üyesi Elif Nihan KÜÇÜKYILDIZ
Dekan Yardımcısı
enkucukyildiz@mehmetakif.edu.tr
Fakülte Sekreteri
Şeref YILDIZELİ
Fakülte Sekreteri
syildizeli@mehmetakif.edu.tr
+90 248 213 29 44
Fakülte Yönetim Kurulu
Prof. Dr. Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM
Doç. Dr. Pınar GÜLLE
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR
Prof. Dr. Ali Alp SAĞLAM
Prof. Dr. Adem KORKMAZ
Prof. Dr. Zafer ÖZYILDIZ
Fakülte Kurulu
Prof. Dr. Ali Alp SAĞLAM
Prof. Dr. Zafer ÖZYILDIZ
Prof. Dr. Aynur Medine ŞAHİN SAĞLAM
Doç. Dr. Pınar GÜLLE
Dr. Öğr. Üyesi Burcu BAKIR
Prof. Dr. Adem KORKMAZ

hakkımızda

  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon