.

Kalite Politikamız

Fakültemizin belirlediği misyon ve vizyon çerçevesinde toplam Kalite Yönetimi anlayışıyla kaliteyi bir kültür haline getirmek üzere belirlediğimiz politikamız;

teknolojik ve bilimsel standartlara uygun, modern tedavi yöntemlerini kullanarak sağlık hizmeti veren; 

öğrenci odaklı ve nitelikli bir eğitim anlayışına sahip;

akademik, tıbbi, idari yapılanmayı ve sağlıkta kaliteyi ulusal ve uluslararası standartta sürekli geliştiren;

hasta haklarına ve çalışan memnuniyetine önem veren etik değerlere bağlı diş hekimleri yetiştirmeyi hedefleyen bir fakülte olmaktır.

hakkımızda

  • Yönetim
  • İdari Personel
  • Misyon-Vizyon